G Suite for Education ‑sopimus (verkko)

Tämä G Suite for Education ‑sopimus ("Sopimus") tehdään Google Inc:n ("Google") ja Tilausasiakirjassa määritetyn asiakkaan ("Asiakas") kesken. Tämä Sopimus on voimassa siitä hetkestä lähtien, jolloin Asiakas klikkaa alla olevaa Hyväksyn-painiketta, tai vaihtoehtoisesti siitä päivämäärästä, jolloin Sopimus varmennetaan allekirjoituksilla (”Voimaantulopäivä”). Jos hyväksyt sopimuksen Asiakkaan puolesta, vakuutat, (i) että sinulla on täydet lailliset valtuudet sitouttaa työnantajasi tai asianomainen yhteisö näihin ehtoihin ja määräyksiin, (ii) että olet tutustunut tähän Sopimukseen ja ymmärrät sen sisällön ja (iii) että hyväksyt tämän Sopimuksen edustamasi osapuolen puolesta. Jos sinulla ei ole laillista valtuutta tehdä Asiakasta sitova Sopimus, älä klikkaa alla olevaa Hyväksyn-painiketta (tai soveltuvasti älä allekirjoita tätä Sopimusta). Tämä Sopimus kattaa Asiakkaan käyttöoikeuden ja palvelujen käytön ja astuu voimaan Voimaantulopäivänä.

 • 1. Palvelut
  • 1.1 Tilat ja tiedonsiirto:Kaikkien tilojen, joissa Asiakkaan tietoja säilytetään ja käsitellään, on noudatettava kohtuullisia tietoturvastandardeja, jotka antavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin tietoturvastandardit tiloissa, joissa Google säilyttää ja käsittelee omia samantyyppisiä tietojaan. Google on ottanut käyttöön alan standardijärjestelmät ja -menetelmät tai sitä paremmat järjestelmät ja menetelmät, joilla voidaan varmistaa Asiakkaan tietojen suojaus ja luottamuksellisuus, suojata Asiakkaan tietoja odotetuilta uhilta ja vaaroilta sekä estää luvaton pääsy Asiakkaan tietoihin tai niiden luvaton käyttö. Osana palvelun tarjoamista Google säilyttää ja käsittelee asiakkaan tietoja Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Googlella tai sen edustajilla on tiloja. Käyttämällä Palveluja Asiakas hyväksyy tietojensa siirron, käsittelyn ja säilytyksen.
  • 1.2 Muutokset
   • a. Palveluihin: Google saattaa ajoittain tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia Palveluihin. Jos Google tekee merkittävän muutoksen Palveluihin, Google ilmoittaa asiasta asiakkaalle, mikäli asiakas on tilannut ilmoituksen muutoksista Googlelta.
   • b. URL-käyttöehtoihin: Google saattaa ajoittain tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia URL-käyttöehtoihin. Jos Google tekee merkittävän muutoksen URL-käyttöehtoihin, Google ilmoittaa Asiakkaalle lähettämällä sähköpostiviestin Ilmoitussähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyden Asiakkaaseen hallintakonsolin kautta. Jos muutoksella on merkittävä negatiivinen vaikutus Asiakkaaseen ja Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaan on ilmoitettava Googlelle Ohjekeskuksen kautta kolmenkymmenen päivän kuluessa ilmoituksen vastaanotosta. Jos Asiakas ilmoittaa Googlelle edellytetyllä tavalla, Asiakasta koskevat, juuri ennen muutosta voimassa olleet ehdot säilyvät voimassa kyseessä oleville Palveluille kyseisen Palvelukauden loppuun saakka. Jos kyseessä olevien Palvelujen sopimuskautta jatketaan, sitä jatketaan Googlen silloin voimassa olevien URL-osoite-ehtojen perusteella.
  • 1.3 Aliakset: Asiakas on yksin vastuussa Asiakkaan verkkotunnusten ”abuse”- ja ”postmaster”-aliaksiin lähetettyjen sähköpostiviestien valvonnasta, niihin vastaamisesta ja niiden muusta käsittelystä. Google voi silti valvoa näihin Asiakkaan verkkotunnusten aliaksiin lähetettyjä sähköpostiviestejä tunnistaakseen Palvelujen väärinkäytön.
  • 1.4 Mainokset: Google ei näytä Palveluissa Mainoksia tai käytä Asiakkaan tietoja Mainostarkoituksiin.
  • 1.5 Käyttäjätilit: Asiakas voi pyytää Käyttäjätilejä seuraavasti:(i) pyytämällä niitä verkossa hallintakonsolin kautta tai (ii) palvelun aloituspäivän jälkeen ottamalla yhteyttä Googlen tukihenkilökuntaan. Asiakas voi milloin tahansa jäädyttää tai poistaa Käyttäjätilejä hallintakonsolin kautta.
  • 1.6 Google Holvi: Mikäli Asiakas hankkii Google Holvin, seuraavat lisäehdot tulevat voimaan:
   • a. Säilyttäminen. Googlella ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan arkistoituja tietoja Asiakkaan määrittämää säilytysjaksoa kauemmin (säilytysvaatimusten alaisia tietoja lukuun ottamatta). Jos Asiakas ei uusi Google Holvin tilausta, Google ei ole velvollinen säilyttämään mitään arkistoituja Asiakkaan tietoja.
   • b. Google Holvin ensimmäinen osto: Ostaessaan ensimmäisen kerran Google Holvin Asiakas sitoutuu ostamaan Google Holvi ‑käyttäjätilin kaikille Henkilökuntansa jäsenille, joilla on G Suite for Education ‑palvelun Käyttäjätili. Asiakas voi käyttää Google Holvia Opiskelijoille ja Alumneille ilmaiseksi.
   • c. Henkilökunnan lisäkäyttäjätilit: Jos Asiakas ensimmäisen kerran Google Holvin ostettuaan lisää Palvelukauden aikana Henkilökunnan käyttäjätilejä vähintään 20 % suhteessa kyseisen Palvelukauden aikana aiemmin ostamaansa määrään, Asiakas sitoutuu ostamaan Google Holvin näihin lisäkäyttäjätileihin kyseisen Google Holvin Palvelukauden loppuun asti. Lisäksi Asiakas sitoutuu Laskutuksen alkupäivän vuosipäivänä ostamaan Google Holvin silloisen Google Holvin Palvelukauden loppuun asti kaikkiin Henkilökunnan Käyttäjätileihin, jotka se on lisännyt aiemmin ostettuihin tileihin.
  • 1.7 Tietosuojailmoitus: G Suite for Educationin tietosuojailmoituksessa määritetään, miten Google kerää ja käyttää Asiakkaan tai Käyttäjien tietoja.
 • 2. Asiakkaan velvollisuudet
  • 2.1 Sallitut käyttötarkoitukset: palveluja saavat käyttää ainoastaan (a) voittoa tavoittelemattomat oppilaitokset ja (b) muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (sen mukaan, miten ne on määritelty kulloisenkin valtion asetuksissa).
  • 2.2 Vaatimustenmukaisuus: Asiakkaan tulee käyttää Palveluja Hyväksytty käyttö ‑käytännön mukaisesti. Google voi ajoittain lisätä Palveluihin uusia sovelluksia, ominaisuuksia tai toimintoja, jolloin niiden käyttö voi riippua siitä, hyväksyykö Asiakas lisäehdot. Lisäksi Google tarjoaa Lisäpalveluja (Palveluiden lisäksi) Asiakkaalle ja Käyttäjille Lisäpalvelujen ehtojen ja sovellettavien tuotekohtaisten Googlen käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei halua ottaa käyttöön Lisäpalveluja, tämä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä nämä tuotteet milloin tahansa hallintakonsolin kautta.
  • 2.3 Palvelujen ylläpito asiakkaan puolelta: Asiakas määrittää yhden tai useamman Järjestelmänvalvojan hallintakonsolin kautta. Näillä Järjestelmänvalvojilla on oikeudet käyttää Järjestelmänvalvojan tilejä ja hallita Käyttäjätilejä. Asiakkaan vastuulla on (a) säilyttää salasanan ja Järjestelmänvalvojan tilien luottamuksellisuus, (b) määrittää, keillä henkilöillä on valtuudet käyttää Järjestelmänvalvojan tilejä, ja (c) varmistaa, että kaikki Järjestelmänvalvojan tileihin liittyvä toiminta on Sopimuksen mukaista. Asiakas hyväksyy, että Googlen vastuut eivät ulotu Palvelujen sisäiseen hallintaan tai järjestelmänhallintaan Asiakkaan puolella ja että Google on ainoastaan tietojen käsittelijä.
  • 2.4 Käyttäjän suostumus: Asiakkaan Järjestelmänvalvojat pystyvät käyttämään, valvomaan tai luovuttamaan Käyttäjätilien sisältämiä Käyttäjien käytettävissä olevia tietoja. Asiakas hankkii ja säilyttää kaikki vaaditut Käyttäjien suostumukset, jotka sallivat (i) Asiakkaan käyttää, valvoa ja luovuttaa näitä tietoja ja Googlen mahdollistaa tämä Asiakkaalle sekä (ii) Googlen tarjota Palveluja.
  • 2.5 COPPA ja vanhempien suostumus: Jos Asiakas sallii alle 13-vuotiaiden Käyttäjien käyttää Palvelua, Asiakas suostuu Children’s Online Privacy Protection Act ‑lain vaatimusten mukaisesti siihen, että tällaisilta Käyttäjiltä voidaan kerätä G Suite for Educationin tietosuojailmoituksessa kuvattuja henkilötietoja ja käyttää niitä Palvelussa. Asiakkaan tulee hankkia vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiselle ja käyttölle Lisäpalveluissa, joiden käytön Asiakas sallii Käyttäjille. Tämä on tehtävä, ennen kuin alle 18-vuotiaat Käyttäjät saavat käyttää kyseisiä palveluita.
  • 2.6 Luvaton käyttö: Asiakas yrittää kaupallisesti kohtuullisin keinoin estää Palvelujen luvattoman käytön ja lopettaa kaiken luvattoman käytön. Asiakas ilmoittaa Googlelle mahdollisimman pian kaikesta tietoonsa tulevasta Palvelujen luvattomasta käytöstä.
  • 2.7 Käyttörajoitukset: Ellei Google anna erityistä kirjallista lupaa, Asiakas ei itse tee seuraavaa ja varmistaa kaupallisesti kohtuullisin keinoin, ettei myöskään kolmas osapuoli (a) myy, myy edelleen tai vuokraa Palveluja kolmannelle osapuolelle tai tee mitään toiminnallisesti vastaavaa (ellei tässä Sopimuksessa erikseen anneta siihen lupaa), (b) yritä takaisinmallintaa Palveluja tai mitään niiden osaa, (c) yritä luoda Palvelujen kopiota tai samanlaista palvelua Palvelujen käytön kautta, (d) käytä Palveluja Korkean riskin toimiin tai (e) käytä Palveluja Vientivalvontalakien säätelemien Asiakkaan tietojen tallentamiseen tai siirtämiseen. Asiakas on yksinomaan vastuussa HIPAA-säädöksen kaikkinaisesta noudattamisesta.
  • 2.8 Kolmannen osapuolen pyynnöt: Asiakas on vastuussa Kolmannen osapuolen pyyntöihin vastaamisesta. Google, siinä määrin kuin laki ja Kolmannen osapuolen pyyntöjen ehdot sallivat, (a) ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisimman pian saamastaan kolmannen osapuolen pyynnöstä, (b) noudattaa Asiakkaan kohtuullisia pyyntöjä vastustaa Kolmannen osapuolen pyyntöä ja (c) antaa Asiakkaalle tietoa tai työkaluja, joita tämä tarvitsee vastatakseen Kolmannen osapuolen pyyntöön. Asiakas pyrkii ensisijaisesti hankkimaan Kolmannen osapuolen pyyntöön vastaamiseen tarvittavat tiedot itse ja ottaa yhteyttä Googleen vain, jos Asiakas ei kohtuullisesti pysty hankkimaan tällaisia tietoja.
 • 3. Maksaminen: Jos mistä tahansa Palvelusta peritään Maksu, Palveluun sovelletaan kohdan 3 ehtoja.
  • 3.1 Maksut: Kaikki Maksut erääntyvät kolmenkymmenen päivän kuluttua laskun päivämäärästä. Kaikkien maksettavien maksujen valuutta on Yhdysvaltain dollari, ellei Tilauslomakkeessa toisin mainita. Pankkisiirtona maksettujen maksujen tulee sisältää seuraavat tiedot:
   Pankin nimi: ABA-numero: Tilinumero:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, Kalifornia, USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Maksamattomat maksut: Maksamattomat laskut kasvavat korkoa puolitoista prosenttia kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman summan) eräpäivästä siihen hetkeen, kun lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakas on vastuussa kaikista kohtuullisista kuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), joita Googlelle on syntynyt myöhässä olevien maksujen perimisestä, paitsi jos maksuhäiriöt johtuvat Googlen laskutuksessa tapahtuneista virheistä.
  • 3.3 Ostotilaukset
   • a. Pakollinen: Mikäli Asiakas haluaa laskuun Ostotilausnumeron, Asiakas ilmoittaa tämän Googlelle ja lähettää Googlelle Ostotilauksen. Jos Asiakas edellyttää Ostotilausta, mutta ei toimita Ostotilausta Googlelle, Googlella ei ole velvollisuutta toimittaa Palvelua, ennen kuin Google on vastaanottanut Ostotilauksen. Ostotilauksen ehdot eivät päde miltään osin tähän Sopimukseen.
   • b. Ei pakollinen: Jos Asiakas ei vaadi Ostotilausnumeron sisällyttämistä laskuun, Asiakas toimittaa Googlelle Ostotilausvaatimuksesta luopumisen, joka voi olla esimerkiksi sähköposti. Jos Asiakas luopuu Ostotilausvaatimuksesta, (a) Google laskuttaa Asiakasta ilman Ostotilausta ja (b) Asiakas hyväksyy laskujen maksun ilman Ostotilausta.
  • 3.4 Verot: Asiakas vastaa kaikista veroista ja maksaa Googlelle Palveluista vähentämättä veroja. Jos Google on velvollinen keräämään tai maksamaan veroja, verot laskutetaan Asiakkaalta, ellei Asiakas toimita Googlelle voimassaolevaa, asianmukaisen veroviranomaisen antamaa todistusta verovapaudesta. Jos Asiakas on juridisesti velvollinen pidättämään veroja Googlelle maksamistaan maksuista, Asiakkaan on toimitettava Googlelle virallinen veroilmoitus tai muu asiaankuuluva asiakirja, jolla kyseiset maksut todistetaan.
  • 3.5 Laskutusvalitukset: Kaikki laskutuksesta johtuvat valitukset on toimitettava ennen laskun eräpäivää. Jos osapuolten mukaan tietyt laskutuksen epäselvyydet johtuvat Googlesta, Google ei toimita korjattua laskua, vaan lähettää sen sijaan luottomuistion, jossa määritetään kyseisen laskun virheellinen summa. Jos valituksen kohteena olevaa laskua ei ole vielä maksettu, Google huomioi luottomuistion summan kyseisessä laskussa, ja asiakkaan vastuulla on maksaa laskun erääntyvä nettosaldo.
 • 4. Laskutushinnat: Jos mistä tahansa Palvelusta peritään Maksu, Palveluun sovelletaan kohdan 4 ehtoja. Laskutuksen alkupäivänä tai sen jälkeen Google laskuttaa Asiakkaalta kaikista kyseeseen tulevista Palveluista ennakkoon seuraavan Maksun: Kuukausi- tai Vuosiveloituksen tai Ensimmäisen kauden veloituksen (mikä tahansa tulee kyseeseen). Nämä kaikki määritetään Tilauslomakkeessa.
 • 5. Tekniset tukipalvelut
  • 5.1 Asiakkaan puolella: Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Käyttäjien tai kolmansien osapuolien kysymyksiin ja valituksiin, jotka liittyvät Asiakkaan tai Käyttäjän Palveluiden käyttöön. Asiakas pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin ratkaisemaan tukipyynnöt ennen niiden ohjaamista Googlelle.
  • 5.2 Googlen puolelta: Jos Asiakas ei pysty ratkaisemaan tukipyyntöä yllä kuvatulla tavalla, Asiakas voi ohjata pyynnön Googlelle Teknisten tukipalvelujen ohjeiden mukaisesti. Google tarjoaa Asiakkaalle teknisiä tukipalveluja teknisten tukipalvelujen ohjeiden mukaisesti.
 • 6. Jäädytys
  • 6.1 Käyttäjätilien käytön keskeytys Googlen puolelta: Jos Googlen tietoon tulee Käyttäjän sopimusrikkomus, Google voi erikseen pyytää Asiakkaalta kyseisen Käyttäjätilin käytön keskeytystä. Jos Asiakas ei noudata Googlen pyyntöä jäädyttää Käyttäjätili, Google voi tehdä sen. Googlen tekemä keskeytys on voimassa siihen saakka, kunnes asianomainen Käyttäjä on korjannut Keskeytykseen johtaneen rikkomuksen.
  • 6.2 Kiireelliset tietosuojaongelmat: Edellä mainitusta huolimatta, jos kyseessä on Kiireellinen tietosuojaongelma, Google voi keskeyttää automaattisesti haittaa aiheuttavan käytön. Keskeytys on mahdollisimman vähäinen ja mahdollisimman lyhyt siten, että kiireellinen tietosuojaongelma pystytään estämään tai lopettamaan. Jos Google jäädyttää käyttäjätilin mistä tahansa syystä ilmoittamatta Asiakkaalle etukäteen, Google antaa Asiakkaalle syyn keskeytykseen tämän pyynnöstä niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista.
 • 7. Luottamukselliset tiedot
  • 7.1 Velvoitteet: Kumpikin osapuoli (a) suojaa toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omia Luottamuksellisia tietojaan ja (b) luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja edustajille, joiden tarvitsee tietää asiasta ja jotka ovat kirjallisella sopimuksella sitoutuneet pitämään tiedot salassa. Kumpikin osapuoli (ja Yhteistyökumppanit, työntekijät ja edustajat, joille se on luovuttanut luottamuksellisia tietoja) käyttää Luottamuksellisia tietoja vain tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen ja suojelee niitä samalla kohtuullisen huolellisesti. Kumpikin osapuoli vastaa Yhtiökumppaneidensa, työntekijöidensä ja edustajiensa tätä Kohtaa loukkaavista toimista.
  • 7.2 Poikkeukset: Luottamuksellisia eivät ole tiedot, (a) jotka Luottamuksellisten tietojen vastaanottaja jo tietää, (b) jotka tulevat julki ilman vastaanottajan syytä, (c) jotka vastaanottaja on itsenäisesti luonut tai (d) jotka muu osapuoli on vastaanottajalle laillisesti luovuttanut.
  • 7.3 Edellytetty luovuttaminen. Kumpikin osapuoli saa luovuttaa toisen osapuolen Luottamukselliset tiedot, jos laki sitä edellyttää, mutta vain sen jälkeen, kun se, jos laki sallii, (a) on kaupallisesti kohtuullisin keinoin yrittänyt ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle ja (b) antanut toiselle osapuolelle mahdollisuuden kyseenalaistaa luovuttaminen.
  • 7.4 FERPA: osapuolet hyväksyvät, että (a) Asiakkaan tiedot voivat sisältää koulutustiedoista peräisin olevia FERPA-lain alaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja (”FERPA-tietoja”) ja (b) siinä määrin kuin Asiakkaan tiedot sisältävät FERPA-tietoja, Googlen katsotaan olevan ”Koulun toimihenkilö” (FERPA-lain ja sen soveltamisesta määräävien asetusten käyttämässä merkityksessä) ja se toimii FERPA-lain määräysten mukaisesti.
 • 8. Immateriaalioikeudet ja tuotemerkkiominaisuudet
  • 8.1 Immateriaalioikeudet: Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti määritettyjä oikeuksia, tämä Sopimus ei myönnä kummallekaan osapuolelle oletettuja tai muita oikeuksia toisen osapuolen sisältöön tai immateriaaliomaisuuteen. Osapuolista Asiakas omistaa kaikki Immateriaalioikeudet Asiakkaan tietoihin ja Google omistaa kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin.
  • 8.2 Tuotemerkkiominaisuuksien näyttäminen: Google voi näyttää määrätyillä Palvelusivujen alueilla Asiakkaan ne Tuotemerkkiominaisuudet, joihin Asiakas on antanut valtuutuksen (Asiakas antaa tämän valtuutuksen lähettäessään Tuotemerkkiominaisuuden Palveluihin). Asiakas määrittää tämän käytön luonteen hallintakonsolin kautta. Google voi myös näyttää Palvelusivuilla Google-tuotemerkkiominaisuuksia, jotka ilmaisevat Googlen toimittavan Palvelut. Kumpikaan osapuoli ei voi näyttää tai käyttää toisen osapuolen Tuotemerkkiominaisuuksia muin kuin tässä Sopimuksessa määritellyin tavoin ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  • 8.3 Tuotemerkkiominaisuuksien rajoitukset: Kaikkea Tuotemerkkiominaisuuksien käyttöä sovelletaan kyseessä olevien Tuotemerkkiominaisuuksien Immateriaalioikeudet omistavan osapuolen hyväksi. Osapuoli voi kumota toisen osapuolen oikeuden käyttää tuotemerkkiominaisuuksiaan tämän Sopimuksen mukaisesti antamalla asiasta osapuolelle kirjallisen ilmoituksen ja määrittämällä kohtuullisen aikarajan käytön lopettamiselle.
 • 9. Julkisuus: Asiakas hyväksyy, että Google voi sisällyttää Asiakkaan nimen tai Tuotemerkkiominaisuuksia Googlen asiakaslistaan, verkkosisältöön tai mainosmateriaaleihin. Asiakas myös hyväksyy, että Google voi sanallisesti viitata Asiakkaaseen Googlen tämän Sopimuksen mukaisten tuotteiden ja palvelujen asiakkaana. Tähän kohtaan sovelletaan kohtaa 8.3.
 • 10. Vakuutukset, takuut ja vastuuvapauslausekkeet
  • 10.1 Vakuutukset ja takuut: Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että sillä on täydet valtuudet solmia Sopimus. Kumpikin osapuoli vakuuttaa noudattavansa kaikkia Palveluiden tarjoamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä soveltuvin osin (mukaan lukien sovellettavat lait turvallisuusrikkomuksista ilmoittamisesta). Google takaa, että se toimittaa Palvelut sovellettavan Palvelutasosopimuksen mukaisesti. Asiakas hyväksyy käyttävänsä Palveluja ja Lisäpalveluja Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ‑lain mukaisesti, mukaan lukien mm. antamalla suostumuksen tai hankkimalla vanhempien suostumuksen oppilaiden henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön yllä osiossa 2.5 kuvatulla tavalla.
  • 10.2 Vastuuvapauslausekkeet: SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAKUITA, KUMPIKAAN OSAPUOLI EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISTA, OLETETTUA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. GOOGLE EI ESITÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA MISTÄÄN PALVELUJEN AVULLA TAI KAUTTA KÄYTETTÄVÄSTÄ MATERIAALISTA TAI TIEDOISTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUT EIVÄT OLE PUHELUPALVELUJA JA ETTÄ PALVELUSSA EI VOI SOITTAA TAI VASTAANOTTAA MITÄÄN PUHELUJA, HÄTÄPUHELUT MUKAAN LUKIEN, JULKISTEN PUHELINVERKKOJEN KAUTTA.
 • 11. Sopimuskausi ja maksut
  • 11.1 Sopimuskausi: tämä Sopimus on voimassa Sopimuskauden ajan.
  • 11.2 Palvelusopimuskausi ja Ostot Palvelusopimuskauden aikana: Google tarjoaa Palvelut Asiakkaalle Palvelukauden ajan. Elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi, Palvelukauden aikana ostettujen Käyttäjätilien voimassaoloaika päättyy kyseisen Palvelusopimuskauden viimeisenä päivänä.
  • 11.3 Automaattinen uusiminen: Kunkin Palvelukauden lopussa Palvelut (ja aikaisemmin Maksua vastaan ostetut Käyttäjätilit) uusitaan automaattisesti uudeksi kahdentoista kuukauden Palvelukaudeksi. Jos jompikumpi osapuoli ei halua Palveluja uusittavan, sen tulee ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle kirjallisena viimeistään 15 päivää ennen käynnissä olevan Palvelukauden loppua. Ilmoitus uusimatta jättämisestä astuu voimaan silloisen Palvelukauden päättyessä.
  • 11.4 Maksut: Ensimmäisen kauden aikana Google ei veloita Asiakasmaksuja Palveluista (paitsi soveltuvasti Google Holvista tai maksullisesta tallennustilasta). Osapuolten yhteisesti kirjallisesti hyväksyessä (a) Google voi veloittaa Asiakasmaksuja Palveluista Ensimmäisen palvelukauden jälkeen ja (b) Google voi velottaa Asiakasmaksuja Palvelujen premium-versiosta tai lisätoiminnallisuudesta tai laajennuksista, jotka Google voi lisätä Palveluun (kuten soveltuvasti Google Holvista tai maksullisesta tallennustilasta).
  • 11.5 Palvelujen käyttö: asiakas ei ole velvollinen käyttämään Palveluja ja voi lopettaa Palvelujen käytön koska tahansa mistä tahansa syystä (tai ilman syytä).
  • 11.6 Hintojen tarkistaminen: Google voi tarkistaa Asiakkaan Maksua vastaan hankkimien Palvelujen hintaa seuraavalle Palvelukaudelle antamalla Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen (joka voidaan antaa sähköpostitse) vähintään 30 päivää ennen seuraavan Palvelukauden alkua.
 • 12. Sopimuksen lopettaminen
  • 12.2 Rikkomuksesta johtuva lopettaminen. Kumpikin osapuoli voi jäädyttää tämän Sopimuksen täytännön tai lopettaa Sopimuksen, (i) jos toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta olennaisella tavalla eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta, (ii) jos toinen osapuoli lopettaa liiketoiminnan tai todetaan maksukyvyttömäksi eikä tilanne muutu yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tai (iii) jos toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta useammin kuin kaksi kertaa huolimatta siitä, onko rikkomukset korjattu.
  • 12.2 Lopettaminen muusta syystä: asiakas voi lopettaa tämän Sopimuksen mistä tahansa syystä (tai ilman syytä) ilmoittamalla tästä 30 päivää aikaisemmin Googlelle, mutta Asiakas on kuitenkin edelleen velvollinen maksamaan kaikki Maksut Palveluista, jotka Asiakas on ostanut ja jotka ovat voimassa kyseisten Palvelujen silloisesta Palvelukaudesta jäljellä olevana aikana.
  • 12.3 Lopettamisen vaikutukset: jos tämä Sopimus lopetetaan, (i) yhden osapuolen toiselle myöntämät oikeudet lakkaavat välittömästi (lukuun ottamatta tässä Osiossa määritettyä), (ii) Google antaa Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Asiakkaan tietoja ja viedä ne kaupallisesti kohtuullisen ajanjakson aikana Googlen silloin voimassa olevin palveluhinnoin, (iii) kaupallisesti kohtuullisen ajanjakson jälkeen Google poistaa Asiakkaan tiedot poistamalla niihin liittyvät osoittimet Googlen aktiivisilta palvelimilta ja kopiopalvelimilta ja korvaamalla ne ajan myötä muilla tiedoilla ja (iv) kumpikin osapuoli palauttaa tai hävittää pyydettäessä kaikki muut toisen osapuolen Luottamukselliset tiedot mahdollisimman pian.
 • 13. Korvaukset
  • 13.1 Googlen puolelta: Google turvaa, puolustaa ja suojaa Asiakasta kaikilta kolmansien osapuolien vaateista aiheutuvilta vahingoilta, korvausvelvoitteilta ja kustannuksilta (mukaan lukien selvittelykulut ja kohtuulliset asianajajien palkkiot), joiden mukaan Googlen Palvelujen tarjoamiseen käyttämä tekniikka tai jokin Googlen Tuotemerkkiominaisuus loukkaa tai hävittää kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, liikesalaisuutta tai tavaramerkkiä. Edellä mainitusta huolimatta Googlella ei tämän kohdan nojalla ole missään tilanteessa mitään velvollisuuksia tai vastuuta liittyen (i) Palvelujen tai Googlen Tuotemerkkiominaisuuksien käyttöön muokatussa muodossa tai muun kuin Googlen toimittamien materiaalien yhteydessä ja (ii) Asiakkaan, Käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolien tarjoamaan materiaaliin tai tietoihin.
  • 13.2 Mahdollinen loukkaus
   • (a) Korjaaminen, korvaaminen tai muokkaaminen: jos Google on riittävän vakuuttunut siitä, että Palvelut loukkaavat kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, Google (a) hankkii omalla kustannuksellaan Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelujen käyttöä, (b) tarjoaa loukkaamattoman vastineen tai (c) muokkaa Palveluja siten, että ne eivät enää loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.
   • (b) Keskeyttäminen tai lopettaminen: Jos Google ei ole vakuuttunut siitä, että edellä mainitut vaihtoehdot ovat kaupallisesti kohtuullisia, Google voi keskeyttää tai lopettaa Asiakkaan kyseessä olevien Palvelujen käytön. Jos Google lopettaa kyseessä olevat Palvelut, Google antaa suhteellisen hyvityksen Asiakkaan maksamista ansaitsemattomista, Palvelujen päättymistä seuraavaa kautta koskevista maksuista.
  • 13.3 Yleistä: Asiakas ilmoittaa vaatimuksesta Googlelle viipymättä ja avustaa Googlea vaatimukselta puolustautumisessa. Google hallitsee puolustusta täysin valtuuksin, lukuun ottamatta, (a) että ratkaisussa, jossa vahingonkorvausta vaativa osapuoli joutuu myöntämään vastuun tai maksamaan rahaa, vaaditaan Asiakkaalta etukäteen hankittu kirjallinen suostumus, jota ei kohtuuttomasti pidätetä eikä viivästytetä ja (b) että Asiakas voi liittyä puolustukseen omalla kustannuksellaan oman asianajajansa kautta. YLLÄ MAINITTU KORVAUS ON ASIAKKAAN AINOA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAINEN HYVITYSKEINO GOOGLEN TEKEMÄÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN RIKKOMUSTA VASTAAN.
 • 14. Vastuun rajoittaminen
  • 14.1 Epäsuoran vastuun rajoitus. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA VASTAA MENETETYISTÄ TULOISTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, VAIKKA OSAPUOLI OLISI TIENNYT TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ, ETTÄ KORVAUKSET OVAT MAHDOLLISIA JA VAIKKA SUORAT KORVAUKSET EIVÄT EDELLYTÄ OIKAISUTOIMIA.
  • 14.2 Vastuumäärän rajoitus: TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA KUMMANKAAN OSAPUOLEN VASTUU EI OLE SUUREMPI KUIN SUUREMPI SEURAAVISTA: (I) TUHAT DOLLARIA TAI (II) ASIAKKAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN GOOGLELLE 12 KUUKAUDEN AIKANA ENNEN VASTUUN AIHEUTTANUTTA TAPAHTUMAA MAKSAMA SUMMA.
  • 14.3 Rajoituspoikkeukset: näitä vastuurajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimassa täydessä laajuudessa, mutta ne eivät koske luottamuksellisuusvelvoitteiden rikkomuksia, toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien rikkomista tai vahingonkorvausvelvoitteita.
 • 15. Muut ehdot
  • 15.1 Ilmoitukset: ellei tässä Sopimuksessa toisin määritetä, (a) kaikki ilmoitukset on annettava kirjallisesti ja osoitettava toisen osapuolen lakiosastolle ja ensisijaiselle kontaktille ja (b) ilmoitus katsotaan annetuksi (i) kun vastaanotto on vahvistettu kirjallisella kuittauksella, mikäli ilmoitus on lähetetty kuriirin kautta tai kirjattuna kirjeenä, tai kun se on vastaanotettu, mikäli se on lähetetty postitse ilman vastaanottajan kuittausta tai (ii) kun faksin tai sähköpostin kautta lähetetty ilmoitus vahvistetaan vastaanotetuksi automaattisen kuittauksen tai sähköisen lokin kautta.
  • 15.2 Oikeudenluovutus: Kumpikaan osapuoli ei saa luovuttaa tai siirtää mitään tämän Sopimuksen osaa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta muuten kuin Yhteistyökumppanille, mutta vain, (a) jos vastaanottaja hyväksyy kirjallisesti olevansa tämän Sopimuksen ehtojen sitoma ja (b) jos luovuttava osapuoli vastaa tämän Sopimuksen nojalla ennen luovutusta syntyneistä velvollisuuksista. Muut siirto- tai luovutusyritykset ovat pätemättömiä.
  • 15.3 Hallinnan muutos: kun tapahtuu hallinnan muutos (esimerkiksi osakekaupan, fuusion tai muun liiketoiminnan seurauksena), (a) hallinnan muutoksen kokeva osapuoli antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen kolmenkymmenen päivän kuluessa hallinnan muutoksesta ja (b) toinen osapuoli voi välittömästi lopettaa tämän Sopimuksen hallinnan muutoksen jälkeen kolmenkymmenen päivän kuluessa momentissa (a) mainitun ilmoituksen vastaanotosta.
  • 15.4 Ylivoimainen este: kumpikaan osapuolista ei vastaa riittämättömästä täytännöstä, jonka aiheuttivat olosuhteet (esimerkiksi luonnonkatastrofi, sotatoimi, terrorismiteko, mellakka, työtaistelu, hallituksen toimet ja häiriöt internetissä), joihin osapuoli ei voinut kohtuudella vaikuttaa.
  • 15.5 Ehdoista luopumisen puuttuminen: jonkin tämän Sopimuksen ehdon käyttämättä jättäminen ei merkitse ehdosta luopumista.
  • 15.6 Ositettavuus: jos mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto on täytäntöönpanokelvoton, muut Sopimuksen ehdot säilyvät voimassa.
  • 15.7 Edustussuhde: osapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia, eikä tämä Sopimus synnytä edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta.
  • 15.8 Kolmannen osapuolen edunsaajien puuttuminen: tähän Sopimukseen ei liity kolmannen osapuolen edunsaajia.
  • 15.9 Kohtuullinen korvaus: mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen kelpoisuutta vaatia kohtuullista korvausta.
  • 15.10 Määräävä laki
   • a. Kaupungin, läänin ja valtion viranomaisten yhteisöt: Jos Asiakas on kaupungin, läänin tai valtion viranomaisen yhteisö, osapuolet eivät sovi sovellettavasta laista tai oikeuspaikasta.
   • b. Kaikki muut Yhteisöt: Jos Asiakas on mikä tahansa yhteisö, jota ei ole määritetty Osiossa 15.10(a), sovelletaan seuraavaa: tätä Sopimusta säätelee Kalifornian laki, pois lukien kyseisen valtion poissulkemat säädökset. TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVISSA TAI SIIHEN LIITTYVISSÄ KIISTOISSA OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ HENKILÖKOHTAINEN JA YKSINOMAINEN LAINKÄYTTÖOIKEUS KUULUU KALIFORNIASSA SIJAITSEVAN SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN OIKEUSISTUIMILLE.
  • 15.11 Sopimusmuutokset: kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisina ja niissä on nimenomaisesti todettava, että ne muuttavat tätä Sopimusta.
  • 15.12 Voimaanjäänti: Seuraavat Osiot jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisen ja lopettamisen jälkeen: 7 (Luottamukselliset tiedot), 8.1 (Immateriaalioikeudet), 12.3 (Lopettamisen vaikutukset), 13 (Vahingonkorvaus), 14 (Vastuurajoitus), 15 (Muut) ja 16 (Määritelmät).
  • 15.13 Kokonaissopimus: Tämä Sopimus ja kaikki tässä Sopimuksessa viitatut asiakirjat muodostavat osapuolien välisen tätä aihetta koskevan kokonaissopimuksen ja ohittavat kaikki aiemmat ja samanaikaiset tätä aihetta koskevat sopimukset. Jos Asiakkaalle esitetään samankaltainen sopimus samasta aiheesta Palveluun kirjautumisen yhteydessä, tämä Sopimus korvaa sen sopimuksen. URL-osoitteessa sijaitsevat ja tässä Sopimuksessa viitatut ehdot liitetään täten Sopimukseen tällä maininnalla.
  • 15.14 Ristiriitaisten ehtojen tulkinta. Jos tämän Sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriita, asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä: Tilauslomake (soveltuvasti), Sopimus ja URL-osoitteessa sijaitsevat ehdot.
  • 15.15 Kaksoiskappaleet: osapuolet voivat solmia tämän Sopimuksen käyttämällä soveltuvaa Tilauslomaketta (jos käytössä) tai tämän Sopimuksen kaksoiskappaleita, mukaan lukien jäljennös, PDF tai muu sähköinen kopio, jotka yhdessä muodostavat yhden asiakirjan.
 • 16. Määritelmät
  • Hyväksytty käyttö ‑käytäntö tarkoittaa Palveluiden hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, joka on saatavana osoitteesta https://workspace.google.com/intl/fi/terms/use_policy.html tai muusta Googlen antamasta URL-osoitteesta.
  • Lisäpalvelut tarkoittaa Googlen tuotteita, jotka eivät ole Palveluiden osa, mutta joita Käyttäjät voivat käyttää antamalla Käyttäjätilin kirjautumistietonsa ja salasanansa. Nämä tuotteet määritetään URL-osoitteessa https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=fi&answer=181865 tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa.
  • Lisäpalvelun ehdot tarkoittaa URL-osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/additional_services.html tai muussa Googlen ajoittain antamassa URL-osoitteessa olevia ehtoja.
  • Järjestelmänvalvojan tili(t) tarkoittaa järjestelmänvalvojan tiliä tai tilejä, jotka Google on antanut Asiakkaalle Palvelujen hallintaa varten. Järjestelmänvalvojan tilien käyttö edellyttää salasanaa, jonka Google toimittaa Asiakkaalle.
  • Hallintakonsoli” tarkoittaa Googlen Asiakkaalle toimittamaa verkkotyökalua, jota käytetään raportoinnissa ja eräissä muissa hallintatoiminnoissa.
  • Järjestelmänvalvojat tarkoittaa Asiakkaan määrittämää teknistä henkilöstöä, joka hallitsee Käyttäjien käyttämiä Palveluja Asiakkaan puolesta.
  • Mainokset” tarkoittaa Googlen Käyttäjille näyttämiä online-mainoksia, pois lukien Palveluihin kuulumattomien mainostustuotteiden (esim. Google AdSense) näyttämät mainokset, jotka Asiakas on päättänyt näyttää Palvelujen yhteydessä.
  • Yhteistyökumppani” tarkoittaa yhteisöä, joka suoraan tai epäsuorasti hallitsee osapuolta, on suoraan tai epäsuorasti osapuolen hallitsema tai yhteisessä hallinnassa osapuolen kanssa.
  • Sopimus tarkoittaa soveltuvasti joko tätä G Suite for Education ‑sopimusta tai Tilauslomakkeen ja tämän G Suite for Education ‑sopimuksen yhdistelmää.
  • Entiset opiskelijat” tarkoittaa Asiakkaalta valmistuneita tai muita entisiä opiskelijoita.
  • Vuosimaksu” tarkoittaa Palveluille (mahdollisessa) Tilauslomakkeessa määritettyä vuosimaksua.
  • Laskutuksen alkupäivä” tarkoittaa päivämäärää, josta alkaen Asiakas alkaa maksaa Googlelle Palveluista (soveltuvin osin).
  • Tuotemerkkiominaisuudet” tarkoittaa osapuolten omistamia tuotemerkkejä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia tuotemerkkiominaisuuksia, joita kyseinen osapuoli suojaa ajoittain.
  • Luottamukselliset tiedot” tarkoittaa yhden osapuolen toiselle osapuolelle tämän Sopimuksen nojalla luovuttamia luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja tai tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina olosuhteet huomioon ottaen. Asiakkaan tietoja pidetään Asiakkaan luottamuksellisina tietoina.
  • Asiakkaan tiedot tarkoittaa tietoja, mukaan lukien sähköpostit, jotka Asiakas tai Käyttäjät tarjoavat, tuottavat, lähettävät tai näyttävät Palveluissa.
  • Asiakkaan verkkotunnukset” tarkoittaa Asiakkaan omistamia tai hallitsemia verkkotunnuksia, joita käytetään Palvelujen yhteydessä ja jotka on yksilöity Tilauslomakkeessa. Asiakas voi tarjota Palveluja missä tahansa aliverkkotunnuksessa (esimerkki: jos Asiakkaan verkkotunnus on ”edu.com”, aliverkkotunnus voi olla ”alumni.edu.com”) ilman Googlen kirjallista lupaa.
  • Voimaantulopäivä” tarkoittaa päivämäärää, jolloin tämä Sopimus varmennetaan nimikirjoituksella.
  • Kiireellinen tietosuojaongelma” tarkoittaa joko: (a) Asiakkaan Hyväksyttävän käytön käytännön vastaista Palvelujen käyttöä, joka voi häiritä: (i) Palveluja, (ii) muiden asiakkaiden Palvelujen käyttöä tai (iii) Palvelujen toimittamisessa käytettävää Google-verkostoa tai palvelimia; tai (b) kolmannen osapuolen luvatonta Palvelujen käyttöä.
  • Käyttäjät tarkoittaa henkilöitä, joiden Asiakas antaa käyttää Palveluja.
  • Käyttäjätili” tarkoittaa Googlen isännöimää tiliä, jonka Asiakas on perustanut Käyttäjälle Palvelujen kautta.
  • Vientivalvontalait” tarkoittaa kaikkia soveltuvia viennin ja takaisinviennin valvontalakeja ja -säännöksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations, EAR), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet sekä Yhdysvaltain ulkoministeriön (U.S. Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).
  • Maksut” tarkoittaa Googlen Sopimuksen kuvauksen mukaisesti Asiakkaalta Palveluista laskuttamia summia.
  • FERPA” tarkoittaa opiskelijoiden tietojen yksityisyyttä turvaavaa lakia (Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g)) ja asetuksia (Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR osa 99)), joita ajoittain korjataan tai muutoin muokataan.
  • G Suite for Educationin tietosuojailmoitus tarkoittaa osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/education_privacy.html tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa olevaa ilmoitusta.
  • Ohjekeskus” tarkoittaa Googlen ohjekeskusta osoitteessa https://www.google.com/support/ tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa.
  • Korkean riskin toimet” tarkoittaa esimerkiksi ydinlaitoksiin, ilmavalvontaan tai elämää ylläpitäviin järjestelmiin liittyvää käyttöä, jossa Palvelujen epäonnistuminen voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai ympäristövahinkoon.
  • HIPAA” tarkoittaa sairausvakuutuksen siirrettävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää lakia (Health Insurance Portability and Accountability Act) vuodelta 1996, jota tarkistetaan aika ajoin, ja kaikkia siihen liittyviä asetuksia.
  • Immateriaalioikeudet” tarkoittaa nykyisiä ja tulevia maailmanlaajuisia patenttilain, tekijänoikeuslain, liikesalaisuuksia koskevan lainsäädännön, tavaramerkkilain tai moraalisia oikeuksia koskevan lainsäädännön alaisia oikeuksia ja muita vastaavia oikeuksia.
  • Ensimmäinen palvelukausi” tarkoittaa soveltuvan Palvelun kautta, joka alkaa Palvelun alkamispäivänä ja jatkuu Tilauslomakkeessa Laskutuksen alkupäivästä lähtien määritetyn ”Nykyisen palvelukauden” ajan, jos Palvelussa käytetään Tilauslomaketta, tai jos Palvelussa ei käytetä Tilauslomaketta, sen kauden ajan, joka alkaa Voimaantulopäivästä ja jatkuu yhden vuoden ajan.
  • Ensimmäisen kauden veloitus” tarkoittaa Tilauslomakkeessa määritettyä (soveltuvasti) Palvelujen Ensimmäisen palvelukauden veloitusta (poislukien sovellettavat kertamaksut).
  • Kuukausimaksu” tarkoittaa Palveluille Tilauslomakkeessa (soveltuvasti) määritettyä kuukausimaksua.
  • Ilmoitussähköpostiosoite tarkoittaa sähköpostiosoitetta, jonka Asiakas on määrittänyt vastaanottamaan sähköposti-ilmoituksia Googlelta. Asiakas voi muuttaa tätä sähköpostiosoitetta hallintakonsolissa.
  • Tilauslomake” tarkoittaa tilauslomaketta, joka on Googlen tarjoama kirjallinen lomake, joka määrittää Palvelut, jotka Asiakas ostaa Googlelta Maksua vastaan (jos käytössä) Sopimuksen mukaisesti. Tilauslomake sisältää seuraavat: (i) allekirjoitusosion Asiakkaalle tai sekä Asiakkaalle että Googlelle, (ii) soveltuvat palvelujen SKU:t, (iii) Maksut (soveltuvin osin) sekä (iv) kaikkien Käyttäjätilien lukumäärän ja nykyisen Palvelukauden.
  • Ostotilaus” tarkoittaa Asiakkaan tekemää ostotilausta.
  • Palvelut tarkoittaa Googlen tarjoamia G Suite for Education ‑ydinpalveluita, joita Asiakas käyttää tämän Sopimuksen nojalla. Palvelut on kuvattu osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/user_features.html tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa.
  • Palvelun alkamispäivä” on päivämäärä, jolloin Google antaa Palvelun Asiakkaan käyttöön.
  • Palvelusivut” tarkoittaa verkkosivuja, joissa Palvelut näytetään Käyttäjille.
  • Palvelukausi” tarkoittaa sovellettavien palveluiden Ensimmäistä palvelukautta ja kaikkia uusintasopimusjaksoja.
  • Palvelutasosopimus tarkoittaa palvelutasosopimusta, joka löytyy osoitteesta https://workspace.google.com/intl/fi/terms/sla.html tai muusta Googlen antamasta URL-osoitteesta.
  • Henkilökunnan jäsen” tarkoittaa henkilöä (mistä tahansa tiedekunnasta) joka on tai on ollut Asiakkaan työntekijä. Opiskelija tai Entinen opiskelija, joka on myös Henkilökunnan jäsen, katsotaan tämän Sopimuksen mukaan Henkilökunnan jäseneksi (eikä hänen katsota kuuluvan Opiskelijan tai Entisen opiskelijan määritelmään), jos hän on ollut Asiakkaan työntekijä viimeisten 12 kuukauden aikana.
  • Opiskelija” tarkoittaa henkilöä, joka rekisteröitynyt Asiakkaan tarjoamaa opetusta varten viimeisten 12 kuukauden aikana.
  • Jäädytys” tarkoittaa välitöntä Palvelujen tai Palvelujen osien (soveltuvin osin) käytön keskeyttämistä, jotta Palveluja ei voida enää käyttää.
  • Verot tarkoittaa kaikkia maksuja, veroja tai tullimaksuja (lukuun ottamatta Googlen tuloveroa), jotka liittyvät Palvelujen myyntiin, mukaan lukien kaikkia niihin liittyviä sakkoja tai korkoja.
  • Sopimuskausi tarkoittaa Sopimuskautta, joka alkaa Voimaanastumispäivänä ja jatkuu seuraavista ensin tapahtuvaan: (i) viimeisen Palvelukauden loppuun saakka tai (ii) Sopimuksen päättämiseen tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.
  • Kolmannen osapuolen pyyntö tarkoittaa kolmannen osapuolen pyyntöä, jossa pyydetään Käyttäjän Palvelujen käyttöön liittyviä tietoja. Kolmannen osapuolen pyyntö voi olla laillinen etsintälupa, tuomioistuinpäätös, haaste, muu voimassa oleva lakimääräys tai Käyttäjän kirjallinen suostumus tietojen luovuttamiseen.
  • Tekniset tukipalvelut” tarkoittaa Googlen Järjestelmänvalvojille Sopimuskauden aikana tarjoamia Teknisten tukipalvelujen ohjeiden mukaisia teknisiä tukipalveluja.
  • Teknisten tukipalveluiden ohjeet tarkoittaa Googlen teknisten tukipalveluiden ohjeita, jotka ovat Palvelukauden aikana voimassa Palveluille. Teknisten tukipalveluiden ohjeet ovat URL-osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/tssg.html tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa.
  • URL-käyttöehdot” tarkoittaa Hyväksytyn käytön käytäntöä, Palvelutasosopimusta ja Teknisten tukipalvelujen ohjeita.